• A A A

Rød – hvilken kommune ønsker du å reise i da?

24.11.2014
|
Comments off
|

– Ja, den var ny. Den har vi faktisk ikke hørt før. Utrolig! Det er bare en fordel med en porsjon interesse for både psykologi og geografi hvis du er en av de som skal jobbe på kundesenteret til Østfold kollektivtrafikk. Spørsmålene fra drøyt 7000 henvendelser i måneden er mange – og stadig nye!

Og det gjør jo ikke situasjonen noe enklere heller, når ett stedsnavn, for eksempel Rød, går igjen ganske mange steder i fylket vårt. Var det mon tro Rød på Hvaler, på Kråkerøy, eller Gressvik? Eller forresten, det heter jo Rød i Råde også? En dag for de ansatte som skal svare på telefonhenvendelsene på kundesenteret kan altså fortone seg som rene quizen.

De ansatte som går i treskifts-ordning har nemlig til oppgave å besvare alle telefoner for ruteinformasjon 177, 03177 for henvendelser om skoleskyss og bestilling for Flexx og i tillegg telefoner direkte til sentralbordet til Østfold kollektivtrafikk. På hverdagene fra kl. 07.00 til 21.00, men med noe mindre omfang lørdag og søndag. Med 250 busser, ca. 50 minibusser og et antall drosjer, er det ikke tvil om at kundesenterets ansatte blir gode i å legge kabal. Ikke i tradisjonell forstand, men for å få alle henvendelsene til å gå opp. Tett oppfølging mot de ulike transportørene er avgjørende. Verktøyet er samarbeid! En porsjon god psykologi hjelper også godt på når foreldre ringer og ber for sine barn som de mener trenger spesialskyss eller det skal legges en rute for åpen Flexx-løsning. I betydningen at flest mulig skal få oppfylt sine turønsker samtidig som sjåføren, ja, i bokstavelig stand får kabalen til å gå opp!

Hilde Gillerstedt, leder av kundesenteret, forteller at det har vært en bra utvikling når det gjelder å få forståelse for at ikke absolutt alt går an. – Når det for eksempel gjelder spesialskyss for elever til skole, bygger det på retningslinjer og vedtak, og at den som svarer på telefonen på kundesenteret ikke kan fikse og ordne til noe her. Ringer du ruteinformasjonen på 177 svarer vi også på spørsmål om rutetider for tog, men avvik og forsinkelser etc. har vi bare når det gjelder buss – ikke for tog. Nytt er at du også kan komme i kontakt med Østfold kollektivtrafikk på Facebook.

Alle kundehenvendelsene om kollektivtrafikk i hele Østfold, styres fra lokalene som ligger i Fylkeshuset i Sarpsborg. Det har det gjort siden kundesenteret ble opprettet i 2011. Rutinene har begynt å sette seg og samarbeidet mellom de ansatte som ”styrer butikken”, er avgjørende for å få dagene til å gå i hop. – Det er noe nytt hver dag og vi utvikler oss til et godt lag – sammen med de ulike transportørene, forteller Gillerstedt.

Østfoldgeografien er som sagt full av mange like navn, men ikke bare ”ekte” om vi kan si det slik. Lokale varianter som Tæsse og Skjetve lærer en seg, men enkelte steder er befolkningen mer lokale enn andre. To på topp er visstnok Halden og Ørje. Mer sier vi ikke!

På bildet:
Det er stadig mange henvendelser som skal besvares på kundesenteret. Foran sitter Karoline Johansen, til venstre ser vi Terese Cristine Hansen, bak til høyre Ester Johansen og bak til venstre Kenneth Berg Eilertsen.

Kommentarar er stengt.