• A A A

ØFK søker om midler fra KID-ordningen også i 2014

28.03.2014
|
Comments off
|

Flexx startet juni 2012, delvis finansiert med midler fra den såkalte KID-ordningen (Kollektivtrafikk i distriktene). Østfold fylkeskommune har fått årlige midler fra tilskuddsordning siden oppstart i 2007. Formålet med ordningen er blant annet «å gjennomføre kollektivtiltak som bidrar til økt livskvalitet og bolyst i spredt bebygde områder». Les mer om ordningen på Samferdselsdepartementets nettsider.

I 2013 har vi prioritert arbeidet med å etablere en organisasjon, tekniske løsninger, systemer osv. som gir godt grunnlag for en stabil drift av Flexx-konseptet. Nytt av året er blant annet tilbud i Sarpsborg sentrum kalt Flexx by (etter modell fra Gøteborg), nytt tilbud tilpasset åpningstidene til fritidsklubben i Trøgstad, ett enda bedre tilbud mellom Ørje og Mysen og ett Flexx-tilbud i Halden spesielt tilpasset innspillingen av «Allsang på grensen».

Vi er svært glade for at antall passasjerer har økt fra 20 000 i 2012 til 30 000 i 2013 🙂

I 2014 vil vi ha fokus på øke antall passasjerer ytterligere, og vi ønsker også å etablere en rekke nye tilbud basert på innspill fra publikum, kommunene, transportørene, organisasjoner, lag og foreninger og andre interessenter.

KID-SØKNAD FOR 2014:

Nytt tilbud i Hvaler kommune

Hvaler hadde et Flexx-tilbud ved oppstart i juni 2012, men tilbudet ble ikke brukt og ble derfor fjernet etter et halvt år. I januar fikk vi på ny en henvendelse fra Hvaler kommune som blant annet ønsker ett enda bedre tilbud for ungdommen i helgene, tilbud til eldresenteret i samarbeid med biblioteksbussen, transport til trim for eldre og kjøring til og fra trening for barn og unge. På Hvaler er det en utfordring siden det ikke er lov for gående og syklende gjennom Hvaler-tunnelen. Kommunen har en morsom idé om en «tunnel-Flexx» hvor kommunen sponser sykkelhenger til Flexx-bussen. Siden Hvaler er den eneste kommunen i Østfold som pr dags dato ikke har et Flexx-tilbud, så er det spesielt viktig at vi klarer å etablere et tilbud som passer innbyggernes behov.

Flexx by Sarpsborg sentrum

Tilbudet startet i juni som et prøveprosjekt. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger og har gode passasjertall, så vi ønsker å videreføre tilbudet ut 2014.

Nye Flexx natt-tilbud

Flexx natt er det man tidligere kalte «Hjem for 50» og finnes hovedsakelig i Indre Østfold. Det er totalt ni slike nattlinjer pr i dag. Disse kjøres natt til lørdag og søndag og er for ungdom mellom 16 og 24 år. Den siste tiden har det vært et økt fokus på dette tilbudet også i Nedre Glomma, og vi søker derfor midler til å etablere en rekke nye tilbud.

Forslag Flexx natt i Sarpsborg:

• Sarpsborg – Ise – Varteig
• Sarpsborg – Ullerøy
• Sarpsborg – Løkkevika – Grimsøya
• Sarpsborg – Øvre Tune

Forslag Flexx natt i Fredrikstad:

• Fredrikstad – Torsnes – Skjærviken
• Fredrikstad – Begby – Sellebakk – Torp
• Fredrikstad – Gressvik – Øyenkilen – Slevik – Vikane – Manstad – Engelsviken

Her kan du lese søknaden om KID-midler for 2014 fra Østfold fylkeskommune: KID søknad 2014

En eventuell tildeling fra KID-ordningen er forventet i begynnelsen av april.

Kommentarar er stengt.