• A A A

Nytt legitimasjonskort for uføretrygdede og blinde

19.01.2017
|
Comments off
|

Fra januar 2017 vil honnørkortet for uføretrygdede og blinde få et mer praktisk format, bedre kvalitet og endret farge. Endringene kommer som følge av tilbakemeldinger fra brukerne av dagens honnørkort.

Det nye blå honnørkortet er i bankkortformat og vil fortsatt være et tilleggslegitimasjonskort. Sammen med annen legitimasjon gir kortet rett til honnørrabatt på reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte.

Kortet gir også rett til honnørrabatt for medfølgende ektefelle/registrert partner uansett alder. Honnørkortet gjelder også for blinde og svaksynte som ikke mottar uføretrygd.

Det grønne legitimasjonskortet for honnørrabatt for personer med døvblindhet har også fått bankkortformat og bedre kvalitet. Kortet for personer med døvblindhet gir også rett til gratis reise for ledsager på reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte.

Personer som innvilges uføregrad 50% eller mer får automatisk tilsendt honnørkort fra NAV i forbindelse med vedtak om uføretrygd. Norges blindeforbund utsteder kort for blinde og svaksynte uten uføretrygd. Nasjonal kompetansesenter for døvblinde utsteder det særlige honnørkortet til personer med døvblindhet.

NAV begynner å dele ut de nye kortene i januar. Eksisterende brukere trenger ikke å bytte til nytt kort da dagens honnørkort fortsatt vil være gyldig. Personer over 67 år får rabatt ved å vise vanlig legitimasjon og trenger derfor ikke det nye honnørkortet.

 

Kommentarar er stengt.