• A A A

Nye priser fra 1. februar 2015

21.01.2015
|
Comments off
|

 

Samferdsel, miljø og klimakomiteen vedtok nye priser gjeldende fra 1. februar 2015 i sitt møte 4. desember 2014.

De viktigste endringene er at prisen på enkeltbilletter betalt på bussen vil øke med kr. 5,- for voksen og kr. 2,- for barn, ungdom og honnør. Det lanseres samtidig en mobilbillett med fastpris kr. 30,- for voksen og kr. 15,- for barn,ungdom og honnør som gjelder i hele Østfold.

Det blir også enkelte endringer i aldersfordelingen som gjelder for ulike rabattordninger, for eksempel er aldersgrensen for betaling på bussen endret fra 7 år til 4 år og ungdomsbillett- og ungdomskort er begrenset til aldersgruppen 16-19 år.

Prisen for Ungdomskort i 30 dager reduseres fra kr. 325,- til kr. 300,-, Honnørkort fra kr. 350,- til kr. 300,- og Voksen fra kr. 700,- til kr. 600,-. I tillegg tilbys et eget UngVoksen-kort for aldersgruppen 20-25 år til kr. 450,- for 30 dager. Rabattsatsen for verdikort Voksen økes fra 25% til 30% og det tilbys 10% rabatt for andre som benytter verdikort (barn, ungdom, honnør). Familierabatten endres til å gjelde for «inntil 4 barn tom 15 år reiser gratis i følge med voksen som betaler voksenpris».

Det er også vedtatt at Sarpsborg og Fredrikstad blir slått sammen til én prissone fra 1. februar og at prisen på periodekort vil reduseres i disse byene (kampanjetilbud). Det gis ingen refusjon for tidligere kjøpte periodekort ved innføring av nye priser.

Den nye prislisten gjeldende fra 1. februar 2015 finner du her.

 

 

Kommentarar er stengt.