• A A A

Nye busskort i Østfold

13.10.2015
|
Comments off
|

Nye busskort med nytt utseende vil tas i bruk i Østfold i løpet av høsten 2015.

Dagens «Skysskort» vil fortsatt benyttes, men med nytt utseende. Periode– og verdikortet «Busskort» blir hetende «Reisekort» og det er i tillegg innført to nye kort; «Nedre Glommakortet» som er et kampanjekort og «Engangskort» som kan inneholde ulike produkter. Felles for Nedre Glommakortet og Engangskortet er at de ikke kan fornyes. Samtidig vil begrepet «Reisepenger» erstatte verdikortet. Hensikten med endringene er først og fremst å tilpasse korttypene til andre fylker.

Busskortene i Østfold har samtidig fått et nytt symbol nederst i høyre hjørne. Dette er symbolet for interoperabilitet som innebærer at kortene i Østfold kan brukes i flere fylker og på ulike transportmidler. Målet er mer sømløse reiser på tvers av fylkene ved bruk av reisepenger. Dette innebærer at hvis du fyller reisepenger på kortet ditt i Østfold, så kan du bruke dette kortet når du reiser kollektivt med Ruter i Oslo eller Akershus.

De nye kortene kan du se <her>.

«Gamle» kort kan fortsatt brukes.

Kommentarar er stengt.