• A A A

Ny avtale om Flexx og skoleskyss med minibuss i Nedre Glomma

27.05.2016
|
Comments off
|

Minibuss 24–7 vant konkurransen om levering av transporttjenester med minibuss i kommunene Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler og Råde de neste fire årene. Driftsstart er 1. august og avtalen omfatter daglig skyss for om lag 200–250 elever hver dag og bestillingstransport innenfor Flexx.

Det er Minibuss 24–7 som har hatt avtalen i området de siste fem år. Samlet årlig kontraktsverdi, basert på kostnadsnivå i 2015, er anslått til i underkant av 30 millioner kroner.

Minibuss 24–7 ble etablert i 2006 og har i dag totalt 120 ansatte og disponerer 35 minibusser i Østfold. Selskapet driver pasienttransport i tillegg til skolebarntransport og bestillingstrafikk både i Østfold og Oslo⁄Akershus. Nettbuss Østfold er største eier med i underkant av 50% av aksjene.

Kommentarar er stengt.