• A A A

Nå får de som reiser kollektivt i Østfold en bedre hverdag

5.07.2016
|
Comments off
|

Østfold kollektivtrafikk har inngått en avtale med FARA AS om levering av sanntidssystem i Østfold.

Avtalen omfatter levering av utstyr til inntil 105 busser og fem ferger i første fase. Videre skal 40 holdeplasser og kaier utstyres med skilt som opplyser de reisende om ankomst, avreise og avvik i planlagt reiserute. Løsningen for aktiv prioritering av buss i lyskryss er også inkludert i avtalen. I første omgang tas det nye sanntidsystemet i bruk i Nedre Glomma i løpet av høsten. Avtalen gir samtidig mulighet for utvidelse av buss– og fergetilbud andre steder i Østfold.

Vi vil at våre kunder skal ha god og riktig informasjon om når bussen faktisk kommer til holdeplassen, sier Kjetil Gaulen, markedssjef i Østfold kollektivtrafikk. Målet vårt er å gjøre hverdagen til kunden enklere ved å gi informasjon om avvik som oppstår i trafikken. Vi har valgt en leverandør som vi kjenner godt gjennom leveransen av billettsystemet i fylket og som vi vet har levert gode systemer med moderne informasjonstjenester andre steder i Norge, sier han.

FARAs tekniske løsning er blant annet tatt i bruk i Oulu, Finland hvor skjermer på 41 busstopp viser detaljert reiseinformasjon om 140 busser til de reisende. Sanntidsteknologien sender i tillegg oppdatert status på bussenes geografiske posisjon hvert sekund til passasjerenes apper, samt gir bussene prioritet i lyskryss for økt punktlighet.

Oppdateringer i sanntid om neste avreise, ankomst og avvik, både på bussholdeplassene og på bussen, gjør det lettere å planlegge reisen, sier Ørjan Kirkefjord, administrerende direktør i FARA. Kollektivtrafikken er en viktig hjørnesten i utbyggingen av smarte byer. Sanntidssystemet bidrar til å forbedre tilbudet og gjør kollektivtransport til et mer attraktivt reisealternativ, sier han.

Kommentarar er stengt.