• A A A

Marker kommune tilrettelegger for å få de eldre i aktivitet

11.12.2018
|
Comments off
|

I Marker tilrettelegger kommunen for en aktiv livsstil hos den eldre befolkningen. Kommunen har blant annet etablert et godt aktivitetstilbud for de eldre. Gratis Flex bestillingstransport bidrar til at enda flere eldre Markinger kommer seg ut.

– Vi synes det er kjempeviktig å tilrettelegge for å bidra til at alders- og uførepensjonistene kommer seg mer ut. Det å kunne delta på sosiale arenaer er viktig for både den fysiske- og psykiske helsa. Det er viktig å ha mulighet til å være i farta, sier kultursjef i Marker kommune, Else Marit Svendsen.

 

Else Marit Svendsen – kultursjef i Marker kommune

Faste aktiviteter
Svendsen forteller at kommunen jobber aktivt for å få de eldre innbyggerne til å komme seg mer ut.
– Vi har 4-6 faste aktiviteter i uken. De eldre kan delta på blant annet turcafé, seniordans, bowls, strikkeklubb og gå-gruppe, sier hun.

 

Gratis transport
Det er mulig å reise med Flex bestillings-transport til flere av aktivitetene.
– Vårt mål er at flest mulig alders- og uførepensjonister skal reise med Flex bestillingstransport. Det er en veldig fin måte å ta seg til dagligdagse gjøremål på. Som for eksempel til butikken, frisøren eller legen, sier Svendsen.

– Vi vet at Flex allerede er et kjærkomment fremkomstmiddel for mange. De setter spesielt pris på at de kan få hjelp av sjåføren til av- og påstigning, og at de i visse områder kan bli hentet og levert utenfor inngangsdøra, fortsetter Svendsen. Hun synes at det er fint å ha et transporttilbud som er tilrettelagt for de eldre.

 

De eldre skal informeres
Alle kan reise med Flex Marker. Fremover skal Marker kommune jobbe aktivt for at enda flere alders- og uførepensjonister skal få øynene opp for Flex.

– Vi skal være tilstede på treffsteder for eldre for å informere og svare på spørsmål om Flex Marker. Vi håper dette gjør at enda flere begynner å bestille turer med Flex, sier Svendsen.

 

Ønsker du å vite om du kan reise med Flex?

Flex er tilgjengelig i alle kommunene i Østfold.

Flex har ulikt tilbud for de som bor i sentrum, og de som bor utenfor.

Felles for alle tilbudene er at du må forhåndsbestille din Flex-tur senest 1 time før avreise.

Alle som er nysgjerrige på om de kan bruke Flex oppfordres til å ringe 69 12 54 80 🙂

 

Kommentarar er stengt.