• A A A

Flexx får 3,9 mill fra Samferdselsdepartementet

18.04.2013
|
Comments off
|

Midlene tildeles gjennom ordningen for bedre kollektivtransport i distriktene (KID).

Tilskuddsordningen ”Kollektivtransport i distriktene” (KID) ble opprettet av regjeringen i 2007. I 2013 får 34 prosjekter, fordelt på 13 fylker, tildelt midler.

– Effektiv kollektivtransport er viktig for mange folks velferd. Regjeringen ønsker å bidra til å gjøre kollektivtransporten i distriktene mer attraktiv. For 2013 tildeles 25 millioner kroner i tilskudd til forsøksprosjekter som skal bidra til samordnede og effektive løsninger, og et bedre tilbud for de reisende, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

– Flexx fikk største del av potten fra Samferdselsdepartementet og vi tar det som et tegn på at det vi gjør her i Østfold er både riktig, og ikke minst viktig, sier Olav Ingebjørn Moe, leder for samferdsel, miljø og klimakomiteen i Østfold fylkeskommune. – Siden oppstart av Flexx 20. juni i fjor, er det gjort en omfattende jobb og lagt ned betydelige ressurser i å lage et så godt tilbud for publikum som mulig. Tilbakemeldingene fra brukerne av Flexx er veldig gode, og vi er derfor svært fornøyd med at fylkeskommunen har fått nye midler til å jobbe videre med tilbudet, fortsetter han videre.

Østfold kollektivtrafikk har søkt midler til videreføring og utvikling av dagens Flexx–tilbud. Dette innebærer blant annet en mulig erstatning av serviceruter i Sarpsborg sentrum med et nytt Flexx–tilbud. I følge prosjektleder for Flexx, Solfrid Rød Olsen, er Flexx vurdert som et bedre og mer fleksibelt tilbud enn ordinære busstilbud, og det er et ønske om å prøve slike tilbud også i byområder.

Fylkeskommunene gjennomfører prosjekter med minst 50 prosent egenandel, slik at den statlige støtten kommer som et tillegg til, og ikke en erstatning for, midler fra lokale myndigheter.

Kommentarar er stengt.