• A A A

Flexx får 1,5 mill kr fra Samferdselsdepartementet

30.04.2014
|
Comments off
|

Midlene tildeles gjennom ordningen for bedre kollektivtransport i distriktene (KID). 13 fylker som selv bidrar med minst halvparten av kostnadene, får støtte til å utvikle nye  og effektive løsninger for kollektivtransporten.

– Flexx fikk igjen en stor del av potten fra Samferdselsdepartementet og vi tar det som et tegn på at det vi gjør her i Østfold er både riktig, og ikke minst viktig, sier Olav Ingebjørn Moe, leder for samferdsel, miljø og klimakomiteen i Østfold fylkeskommune.

Østfold kollektivtrafikk har gjennom flere år fått tildelt midler gjennom KID-ordningen til utvikling av bestillingstilbudet Flexx. Tilbudet er svært populært blant publikum, og pr i dag er det ca 50 slike tilbud rundt omkring i fylket.

– Siden oppstart av Flexx i 2012, er det gjort en omfattende jobb og lagt ned betydelige ressurser i å lage et så godt tilbud for publikum som mulig. Flexx har også blitt lagt merke til blant andre kollektivselskaper og fylkeskommuner, og vi har hatt mange på besøk fra ulike deler av landet for å lære og dele erfaringer, fortsetter Moe videre.

Østfold kollektivtrafikk har søkt midler til videreføring og utvikling av dagens Flexx–tilbud. Dette innebærer blant annet at prøveprosjektet Flexx by i Sarpsborg sentrum fortsetter på permanent basis. Det er også søkt om midler til oppstart av totalt 7 nye Flexx natt-tilbud for ungdommen i Sarpsborg og Fredrikstad. I følge prosjektleder for Flexx, Solfrid Rød Olsen, vil Østfold kollektivtrafikk også innlede et nærmere samarbeid med Hvaler kommune med tanke på å utvikle et nytt og tilpasset Flexx-tilbud på Hvaler-øyene.

På Samferdselsdepartementets sider kan du lese mer om KID-ordningen.

Kommentarar er stengt.