• A A A

Nye Flex-linjer i Råde kommune

15.06.2018
|
Comments off
|

25. juni får Råde kommune nytt Flex-tilbud til Grålum i Sarpsborg.

Flex linje 718 Råde stasjon – Fv 118  – Sykehuset Østfold Kalnes – Grålum

  Mandag – fredag: Lørdag:
Kun i sommer
Råde stasjon 07:05 09:05 11:05 13:05 08:05 10:05 12:05 14:05
Karlshus Råde
Treullfabrikken
Vanntårnet Råde
Råde kirke
Lundeby
Lundeby bensinstasjon
Borge
Åsgård vest
Sykehuset Østfold Kalnes
Grålum (Inspiria) 07:35 09:35 11:35 13:35 08:35 10:35 12:35 14:35

Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidspunkt fra Råde stasjon.

Avganger før kl 09 må bestilles innen kl 19 dagen før.

Mellom Råde stasjon og Åsgård vest tillates av- og påstigning kun på holdeplass.  Mellom Åsgård vest og Sykehuset Østfold Kalnes kjører Flex hjem på adresse inntil 2 km fra hovedtrasèen.

Mellom Sykehuset Østfold Kalnes og Grålum tillates av- og påstigning kun på holdeplass.

 

   

Mandag-fredag:

       

Lørdag:

     
  Kun i sommer
Grålum (Inspiria) 08:15 10:15 12:15 14:15 09:15 11:15 13:15 15:15
Sykehuset Østfold Kalnes
Åsgård vest
Borge
Lundeby bensinstasjon
Lundeby  
Råde kirke
Vanntårnet Råde
Treullfabrikken
Karlshus Råde
Råde stasjon 08:45 10:45 12:45 14:45 09:45 11:45 13:45 15:45

Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidspunkt fra Grålum.

Mellom Grålum og Sykehuset Østfold Kalnes tillates av- og påstigning kun på holdeplass.

Mellom Sykehuset Østfold Kalnes og Åsgård vest kjører Flex hjem på adresse inntil 2 km fra hovedtrasèen. Mellom Åsgård vest og Råde stasjon tillates av- og påstigning kun på holdeplass.

 

Råde får også ny Flex linje mellom Engelsviken og Råde Karlshus.

Flex linje 714 Engelsviken-Lervik-Råde Karlshus

Mandag – fredag
Engelsviken 05:10 06:10
Lervik 05:20 06:20
Saltnes 05:27 06:27
Råde stasjon 05:40 06:40
Bussholdeplass Karlshus 05:45 06:45

Mellom Engelsviken og Tomb landbruksskole tillates av- og påstigning kun på holdeplass.

Mellom Tomb og Karlshus kjører Flex hjem på adresse inntil 2 km fra hovedtrasèen .

Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidspunkt fra Engelsviken. Avganger før kl 07 må bestilles innen kl 19 dagen før.

 

Mandag – fredag
Bussholdeplass Karlshus 16:00 17:00 18:00
Råde stasjon 16:05 17:05 18:05
Saltnes 16:15 17:15 18:15
Lervik 16:25 17:25 18:25
Engelsviken 16:35 17:35 18:35

Mellom Karlshus og Tomb kjører Flex hjem på adresse inntil 2 km fra hovedtrasèen .

Mellom Tomb landbruksskole og Engelsviken tillates av- og påstigning kun på holdeplass.

Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidspunkt fra bussholdeplassen på Karlshus.

 

2 responses on “Nye Flex-linjer i Råde kommune

  1. […] Les mer om endringene her. […]

  2. […] I tillegg starter en ny Flex linje fra Engelsviken til Karlshus, Råde. Les mer om dette tilbudet her.  […]