• A A A

Dette skjer i Marker: Et bredt aktivitetstilbud for eldre

9.04.2019
|
Comments off
|

I Marker tilrettelegger kommunen for en aktiv livsstil hos den eldre befolkningen. Kommunen har blant annet etablert et godt aktivitetstilbud for de eldre. Gratis Flex bestillingsreise bidrar til at enda flere eldre Markinger kommer seg ut. 

– Vi synes det er kjempeviktig å tilrettelegge for å bidra til at alders- og uførepensjonistene kommer seg mer ut. Det å kunne delta på sosiale arenaer er viktig for både den fysiske- og psykiske helsa. Det er viktig å ha mulighet til å være i farta, sier kultursjef i Marker kommune, Else Marit Svendsen.

Svendsen forteller at kommunen jobber aktivt for å få de eldre innbyggerne til å komme seg mer ut.

– Vi har 4 – 6 faste aktiviteter i uken. De eldre kan delta på blant annet turcafé, seniordans, bowls, strikkeklubb og gå-gruppe, sier hun.

Her finner du en oversikt over aktivitetstilbudet for deg som er hjemme på dagtid i Marker.

 

Kommentarar er stengt.