• A A A

Priser

FLEXX ER GRATIS FRA 1. MAI

Fylkestinget har vedtatt å gjøre bestillingstjenesten Flexx gratis for hele Østfold i en prøveperiode på ett år.

Ungdomstilbudet Flexx natt vil fortsatt koste 50 kroner per tur.

 

Flexx natt

Hver person betaler kr 50,-.

Betalingen dekker 2 km fra fastsatt rute – ellers må det betales en tilleggstakst.

 

Overgang ordinær buss 

Hvis du skal reise videre med buss må du kjøpe billett på bussen.

Husk å oppgi endeholdeplassen og betal for hele strekningen hvis du må bytte buss underveis.