• A A A

Priser

43OVT-verticalSiden Flexx er en del av det ordinære kollektivtilbudet, betaler du kun busspris.

Billettpriser
Enkeltbillett koster kr 20,- for barn/ungdom/honnør og kr 40,- for voksen. Krysser du en kommunegrense, koster bussbilletten kr 25,- for barn/ungdom/honnør og kr 50,- for voksen (bortsett fra Moss/Rygge og Fredrikstad/Sarpsborg som er én takstsone).

Busskort
I Sarpsborg, Fredrikstad, Råde og Halden er det billettmaskiner, slik som på bussen, så der kan du bruke busskort på vanlig måte.

I Indre Østfold og Moss/Rygge er det ikke billettmaskiner, men hvis du har periodekort på bussen, kan dette benyttes sammen med gyldig kvittering. Ellers er det kun kontant betaling.

Mobillett
Med mobillett koster enkeltbillett kr 15,- for barn/ungdom/honnør og kr 30,- for voksen og gjelder i hele Østfold med fri overgang i 110 minutter. Appen er tilgjengelig for iPhone og Android og har fått navnet «ØstfoldBillett» i appstore. Du kan lese mer om Mobillett her.

Rabatter
Barn frem til 4 år reiser gratis.
Familierabatt: Inntil 4 barn til og med 15 år reiser gratis i følge med voksen som betaler voksenpris.

Skolekort
Flexx i Indre Østfold og Moss/Rygge har ikke billettmaskiner. Det betyr at skoleungdom med rett til gratis skoleskyss, ikke kan bruke skolekortene hvis de ønsker å reise med Flexx og må derfor betale ordinære takster. I Sarpsborg, Fredrikstad, Råde og Halden er det billettmaskiner, så der kan skoleelever med skyssrett bruke skolekortet på vanlig måte.

Flexx natt
Vær oppmerksom på forhøyede takster på Flexx natt. Hver person betaler kr 50,-. Betalingen dekker 2 km fra fastsatt rute – ellers må det betales en tilleggstakst.

Overgang ordinær buss og tog

Billetter kjøpt på Flexx gir rett til fri overgang til buss i inntil 90 minutter (gjelder også for returreiser). Det samme gjelder også ordinære bussbilletter, som gir rett til fri overgang på Flexx. Husk å oppgi endeholdeplassen og betal for hele strekningen hvis du må bytte transportmiddel underveis. På Flexx kan man også benytte fellesbilletten for tog og buss, som kjøpes i NSBs app.

Her finner du prisliste gjeldende fra 1. februar 2015.