• A A A

Personvern

Bestillingstransport (Flex) og personvern

Bruker du bestillingstransport (Flex) trenger vi noen personopplysninger for å få levert tjenesten til deg.

Her ser du hvilke opplysninger vi trenger og hvordan de behandles.

Dette lagrer vi:

  • Kundeopplysninger.  Dette er kontaktdata som navn, adresse og telefonnummer.
  • Reiseopplysninger. Dette er tid og sted for henting.

 

Vi lagrer bare opplysningene dine dersom du har samtykket til det. Du kan når som helst trekke dette samtykket.

 

Formål

Opplysningene lagres for å kunne levere bestillingstransporttjenester til deg.

 

Tilgang og bruk

Tilgangen til personopplysningene er begrenset og brukes bare i forbindelse med bestillingstransport.

Østfold kollektivtrafikk kan i tillegg ta kontakt med deg som bruker for å evaluere tjenesten, og kan i den forbindelse bruke en leverandør til å gjennomføre evalueringen.

Opplysningene dine blir ikke utlevert så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter.

 

Lagring og sletting

Kundeopplysningene blir slettet eller dersom du ber oss om å slette opplysningene om deg.

Du har rett til innsyn i og retting eller sletting av opplysninger som er lagret om deg.