• A A A

Nyheter

Nå får de som reiser kollektivt i Østfold en bedre hverdag

5.07.2016
|
Comments off
|

Østfold kollektivtrafikk har inngått en avtale med FARA AS om levering av sanntidssystem i Østfold.

Avtalen omfatter levering av utstyr til inntil 105 busser og fem ferger i første fase. Videre skal 40 holdeplasser og kaier utstyres med skilt som opplyser de reisende om ankomst, avreise og avvik i planlagt reiserute. Løsningen for aktiv prioritering av buss i lyskryss er også inkludert i avtalen. I første omgang tas det nye sanntidsystemet i bruk i Nedre Glomma i løpet av høsten. Avtalen gir samtidig mulighet for utvidelse av buss– og fergetilbud andre steder […]

9,3 mill kr til utvidet TT-tilbud i Østfold

29.06.2016
|
Comments off
|

Nesten halvparten av midlene tildeles Østfold fylkeskommune.

Samferdselsdepartementet har besluttet å bevilge nesten halvparten av de totalt 22 mill kr som er avsatt i 2016 til utvidelse av transporttjenesten til Østfold fylkeskommune.

–Denne tildelingen gir mange av dagens TT–brukere muligheten til et mer aktivt og sosialt liv, sier en svært fornøyd leder i samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune, Olav I. Moe.

Det er første og fremst rullestolbrukere samt blinde og svaksynte som vil nyte godt av midlene og som vil få muligheten til å mangedoble antall TT–reiser siste halvår av 2016. Antall personer som vil […]

Mer til kollektivtrafikk

24.06.2016
|
Comments off
|

Fylkestinget behandlet flere saker i sitt møte 22. juni som vil gi føringer for kollektivtilbudet i Østfold i årene fremover.

Dette gjelder først og fremst handlingsprogrammet til Regional Transportplan 2017–20 (sak 51), Økonomiplan for 2017–20 (sak 73) og oppgradering av bussterminalen i Sarpsborg (sak 53).

Økonomiplan for 2017–2020

– Dette er en plan som er bra for Østfold.  Vi har økonomiske utfordringer, men det er likevel rom for mange satsinger om vi bruker pengene smart, sa fylkesvaraordfører Siv H. Jacobsen (Ap) da hun la frem økonomiplanen for Østfold fylkeskommune.

Økonomiplanen […]

Se kampanjefilmene her!

22.06.2016
|
Comments off
|

Flexx er viktig for mange, og sjåføren er kanskje den aller viktigste! Vi har derfor en stor markedskampanje i sommer hvor fokus er på Flexx-sjåføren – Helt om natten, helt om dagen!

Se kinoreklamen og de tre kampanjenefilmene her […]

Nye møteplasser i Sarpsborg sentrum

7.06.2016
|
Comments off
|

Gjelder fra 20. juni

Det blir enkelte endringer på møteplassene som benyttes i Flexx by Sarpsborg sentrum.

Endringene gjøres blant annet fordi vi har mange passasjerer som reiser til og fra Hannestad. Dessuten flyttes en avdeling ved Sykehuset Østfold til Sarpsborg klinikken. Du kan lese mer om dette på nettsidene til Sarpsborg kommune.

Dette blir nytt:

Møteplass 18 flyttes til Glengs gata 19 ved Sarpsborg klinikken.
Møteplass 21 flyttes til St. Maries gate 47 ved Sarpsborg scene.
Møteplass 26 flyttes til Coop Extra på Alvim.
Møteplass 27 flyttes til Borgvold […]

Flexx-sjåføren – Helt om natten, helt om dagen!

2.06.2016
|
Comments off
|

Flexx er bestillingstrafikk og er en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold. Flexx er ikke som en vanlig busstur, men du betaler kun busspris. For de fleste Flexx-tilbudene kan du hentes hjemme og bli kjørt hjem igjen.

De mest aktive Flexx-brukerne er ungdom og eldre, som trenger transport fra og til aktiviteter i områder litt utenfor de helt bynære strøkene. For unge som har vært på by`n på kvelden er Flexx-ordningen en trygg løsning for å komme hjem. For eldre og pensjonister, som kanskje ikke lenger har noen bil […]

Flexx sommeren 2016

31.05.2016
|
Comments off
|

Sommertilbudet starter mandag 20. juni.

Vårens tilbud beholdes nesten uendret, men enkelte bussruter kjøres som Flexx, som vanlig om sommeren.

Vær oppmerksom på at alle Flexx-tilbudene får nye nummer. Dette gjøres for at Flexx skal bli søkbart i reiseplanleggeren på nett og i app.

Nytt:

Flexx linje 741 (tidligere 12) Ørje-Mysen endres for å korrespondere med tog til og fra Oslo.
Åpen Flexx i Aremark kjøres også mandag.
Utvidet bestillingstid til kl 14 på Åpen Flexx i Ørje sentrum. Kjøres også lørdag.
Bestilling frem til kl 1230 p […]

Flexx TT avsluttes fra 1. juli

31.05.2016
|
Comments off
|

I 2012 ble Østfold fylkeskommune invitert av Samferdselsdepartementet til å delta i et prøveprosjekt om forbedret TT-tilbud til brukere med særlige behov. Østfold, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag ble tildelt midler og valgte ulik organisering av prosjektet.

Prosjektet avsluttes nå med virkning fra 1. juli. I stedet søker Østfold fylkeskommune på en ny utvidet nasjonal TT-ordning som skal gi ekstra TT-reiser til brukere som er blinde/synshemmede og rullestolbrukere. Siste mulighet for å bestille Flexx TT blir 30. juni.

Flexx TT har vært et tillegg til det ordinære TT-tilbudet. Selv […]

Ny avtale om Flexx og skoleskyss med minibuss i Nedre Glomma

27.05.2016
|
Comments off
|

Minibuss 24–7 vant konkurransen om levering av transporttjenester med minibuss i kommunene Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler og Råde de neste fire årene. Driftsstart er 1. august og avtalen omfatter daglig skyss for om lag 200–250 elever hver dag og bestillingstransport innenfor Flexx.

Det er Minibuss 24–7 som har hatt avtalen i området de siste fem år. Samlet årlig kontraktsverdi, basert på kostnadsnivå i 2015, er anslått til i underkant av 30 millioner kroner.

Minibuss 24–7 ble etablert i 2006 og har i dag totalt 120 ansatte og disponerer 35 minibusser i Østfold. Selskapet driver […]

Vil du bli vår nye kollega?

18.05.2016
|
Comments off
|

Ledig stilling som IT–rådgiver.

Vi søker en dyktig serviceinnstilt IT–rådgiver som skal forvalte, utvikle og overvåke våre IT–systemer i nært samarbeid med eksterne leverandører, fylkeskommunens IT–seksjon og driftsansvarlig i Østfold kollektivtrafikk.

Østfold fylkeskommune har ca. 2500 ansatte, og har som hovedoppgave å være en regional utviklingsaktør. Østfold fylkeskommune har bl.a. ansvar for videregående opplæring, tannhelse, kulturtiltak, miljøvern, kollektivtransport og fylkesveier, næringsutvikling og fylkesplanlegging. Østfold fylkeskommune arbeider for å skape en helhetlig og ønsket samfunnsutvikling i fylket.

 

Stillingen omfatter blant annet […]