• A A A

Nyheter

Nytt Flexx tilbud i Råde

30.01.2017
|
Comments off
|

Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, og i januar startet vi en ny Flexx linje i Råde.

Flexx linje 717 startet 2. januar og har 3 avganger fra Råde mølle(v/jernbanen) til Manstad. Rutetidene er tilpasset tog fra Oslo. Flexx linje er bestillingsruter som kjører fast rute til fast tid, og kjører kun hvis noen bestiller tur. Flexx er ikke som en vanlig busstur, men du betaler kun busspris.

Flexx linje 717 Råde mølle-Tomb-Saltnes-Manstad

Mandag […]

Nytt legitimasjonskort for uføretrygdede og blinde

19.01.2017
|
Comments off
|

Fra januar 2017 vil honnørkortet for uføretrygdede og blinde få et mer praktisk format, bedre kvalitet og endret farge. Endringene kommer som følge av tilbakemeldinger fra brukerne av dagens honnørkort.

Det nye blå honnørkortet er i bankkortformat og vil fortsatt være et tilleggslegitimasjonskort. Sammen med annen legitimasjon gir kortet rett til honnørrabatt på reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte.

Kortet gir også rett til honnørrabatt for medfølgende ektefelle/registrert partner uansett alder. Honnørkortet gjelder også for blinde og svaksynte som ikke mottar uføretrygd.

Det gr […]

Prisendring fra 1. februar 2017

12.01.2017
|
Comments off
|

Fylkestinget har vedtatt en prisendring på periodekortene i Østfold i forbindelse med budsjettbehandlingen for neste år. Samlet vil dette gi en merinntekt på 2.5 millioner kroner.

Følgende endringer gjelder fra 1. februar 2017:

Prisen på Honnør kort økes slik at 7 dager koster kr. 110,– 30 dager kr. 350,– og 180 dager kr. 1750,–

 

Studenkortene holdes mest mulig uendret, men prisen for 7 dager senkes til kr. 110,–

 

Østfold kort for voksen vil koste kr. 220,– for 7 dager, kr. 700,– for 30 dager og kr. 3500,– for 180 dager.

&nbsp […]

På byen med Flexx

24.11.2016
|
Comments off
|

 

Det hender at vi får forespørsler om å stille opp ved ulike arrangementer og anledninger for å informere om Flexx tilbudet vårt. Denne gangen var det et ønske fra politiet og TigerTiger i Fredrikstad at vi kom innom en helg og fortalte om det fantastiske Flexx natt tilbudet vårt. Politiet har jo et ønske om at sentrum tømmes raskt etter stengetid og at alle kommer seg trygt hjem, og TigerTiger er veldig populært siden de har 18 års aldersgrense.

 

 

Vi er også så heldige å ha flere flotte unge mennesker […]

Nordmenn sitter alltid i en egen boble på bussen

26.10.2016
|
Comments off
|

Busspassasjerer i boble, observert på Glommaringen av Astrid Kvam Helset i en oppgave ved Institutt for Journalistikk.
Glommaringen via fylkesvei 109 er ikke noe unntak i så måte. Menneskene sitter klistret inntil vinduet med blikket rettet mot ingenting. Bussen frakter mutte fjes mellom de to østfoldbyene Fredrikstad og Sarpsborg. Hoder med ørepropper. Hender med telefoner. Stressede skuldre. Rumlende mager. Tomme blikk.

Vi kapsler oss inn i hver vår boble, og som alle vet så sprekker bobler om noen kommer nær. Alle vet hvordan man skal oppføre seg på bussen, rollefabelen er lett […]

Flere bruker setebelte i bussene

21.10.2016
|
Comments off
|

Beltebruken i bussene øker. Er du blant dem som blåser i det? Husk at du farer gjennom bussen med samme vekt som et neshorn om uhellet skulle være ute!

– En usikret person vil ha en stor kraft i en ulykke selv ved lave hastigheter, som kampanjen fra Statens vegvesen har vist gjennom å bruke ulike dyr som eksempler. Husk belte – også i bussen, sier Olav I. Moe, leder av samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune

Statens vegvesen har gjennomført «belte i buss- kampanjen» både i mars og september i år. Kampanjen ser nå ut til å gi resultater […]

Høstruter fra mandag 15. august

13.07.2016
|
Comments off
|

Mandag 15. august er det ruteendring for både buss og Flexx.  Bussrutene som ble erstattet av Flexx i sommer, vil igjen kjøres med ordinær buss. Dette gjelder linjene 112, 114, 118, 140, 462 og 485 og angår hovedsakelig Halden kommune.

Utvidet tilbud i Rakkestad og linje 741 Ørje-Mysen

Flexx nr 725 – Åpen Flexx Rakkestad sentrum – utvider antall dager slik at publikum nå kan bestille reise fra mandag til fredag.

Flexx linje 741 Ørje-Mysen endrer avgangstider på søndag for å korrespondere med toget – endringen ser du under.

I tillegg utvides antall dager slik […]

Nå får de som reiser kollektivt i Østfold en bedre hverdag

5.07.2016
|
Comments off
|

Østfold kollektivtrafikk har inngått en avtale med FARA AS om levering av sanntidssystem i Østfold.

Avtalen omfatter levering av utstyr til inntil 105 busser og fem ferger i første fase. Videre skal 40 holdeplasser og kaier utstyres med skilt som opplyser de reisende om ankomst, avreise og avvik i planlagt reiserute. Løsningen for aktiv prioritering av buss i lyskryss er også inkludert i avtalen. I første omgang tas det nye sanntidsystemet i bruk i Nedre Glomma i løpet av høsten. Avtalen gir samtidig mulighet for utvidelse av buss– og fergetilbud andre steder […]

9,3 mill kr til utvidet TT-tilbud i Østfold

29.06.2016
|
Comments off
|

Nesten halvparten av midlene tildeles Østfold fylkeskommune.

Samferdselsdepartementet har besluttet å bevilge nesten halvparten av de totalt 22 mill kr som er avsatt i 2016 til utvidelse av transporttjenesten til Østfold fylkeskommune.

–Denne tildelingen gir mange av dagens TT–brukere muligheten til et mer aktivt og sosialt liv, sier en svært fornøyd leder i samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune, Olav I. Moe.

Det er første og fremst rullestolbrukere samt blinde og svaksynte som vil nyte godt av midlene og som vil få muligheten til å mangedoble antall TT–reiser siste halvår av 2016. Antall personer som vil […]

Mer til kollektivtrafikk

24.06.2016
|
Comments off
|

Fylkestinget behandlet flere saker i sitt møte 22. juni som vil gi føringer for kollektivtilbudet i Østfold i årene fremover.

Dette gjelder først og fremst handlingsprogrammet til Regional Transportplan 2017–20 (sak 51), Økonomiplan for 2017–20 (sak 73) og oppgradering av bussterminalen i Sarpsborg (sak 53).

Økonomiplan for 2017–2020

– Dette er en plan som er bra for Østfold.  Vi har økonomiske utfordringer, men det er likevel rom for mange satsinger om vi bruker pengene smart, sa fylkesvaraordfører Siv H. Jacobsen (Ap) da hun la frem økonomiplanen for Østfold fylkeskommune.

Økonomiplanen […]