• A A A

Flere bruker setebelte i bussene

21.10.2016
|
Comments off
|

Beltebruken i bussene øker. Er du blant dem som blåser i det? Husk at du farer gjennom bussen med samme vekt som et neshorn om uhellet skulle være ute!

En usikret person vil ha en stor kraft i en ulykke selv ved lave hastigheter, som kampanjen fra Statens vegvesen har vist gjennom å bruke ulike dyr som eksempler. Husk belte – også i bussen, sier Olav I. Moe, leder av samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune

Statens vegvesen har gjennomført «belte i buss- kampanjen» både i mars og september i år. Kampanjen ser nå ut til å gi resultater. Etter sommeren har det vært en markant økning i bruken av setebelter på bybussene i Nedre Glomma .

Vi har registrert bruken av setebelter helt siden høsten 2013, og har sett en økning i Nedre Glomma fra under 5 prosent av passasjerene i 2014 til 20 prosent høsten 2016. Dette er en positiv utvikling,  men det er langt igjen. Jeg tror at mange oppfatter bussen som så trygg at det ikke er nødvendig å bruke belte. Men selv om det er få ulykker og hastigheten ofte er lav, er det viktig å bruke det utstyret som er tilgjengelig i bussen for at du ikke skal være til fare for deg selv eller andre, sier Olav I. Moe.

På spørsmål svarer over 40 prosent av de spurte at de vet at det er montert belte, men har glemt å ta det på seg, mens hele 55 prosent oppgir at de aldri bruker setebelte i buss.

Det er påbudt å bruke belte der det er montert, uavhengig av om dette er på en bybuss eller en regionbuss. Hvis du glemmer det, kan du bli ilagt et gebyr.

Bruken av setebelter er også registrert på distrikt- og regionbussene i deler av Indre Østfold fram til høsten 2014. Bruken var ved siste måling på 25 prosent.

Les mer om kampanjen her.

 

Kommentarar er stengt.