• A A A

Vi henter og kjører deg til busspris

Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold. Flexx er ikke som en vanlig busstur, men du betaler kun busspris.

Du kan lese mer om tilbudet her.