• A A A
177

Flexx tilbud

43OVT-verticalFlexx er ikke som en vanlig busstur, og du betaler ikke noe mer enn du ville gjort på bussen. For mange av Flexx-tilbudene kan du hentes hjemme og bli kjørt hjem igjen. Flexx er for alle, og du kan få hjelp av sjåføren til av- og påstigning om du behøver det. Flexx stopper bare der reisende skal hentes eller leveres, derfor kan kjøretiden variere fra tur til tur. Flexx kjøres av drosjer, minibusser eller busser, avhengig av hvor du skal reise.

Sjekk din kommune for å få en oversikt over tilbudet der du bor.


Flexx i Finnmark består i dag av tilbudet Flexx Linje:

FLEXX LINJE er bestillingsruter som kjører fast rute til fast tid, men som kun kjøres hvis noen bestiller tur. Prisen er den samme som din vanlige bussbillett. Husk å sjekke bestillingsfristen som gjelder for din aktuelle rute – den kan variere. Fordi Flexx også skal hente andre, må du være klar 15 minutter før henting.

Vær oppmerksom på at det kan gjøres endringer i tilbudet, og at Flexxrutene også opereres i henhold til samme helg-/høytidsplan som de andre kollektivrutene i Finnmark. Oversikt over disse finner du her.

Helg- og høytidsplan